Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Praktikų tinkas Europos vystomajam bendradarbiavimui (angl. Practitioners‘ Network for European Development Cooperation)

2018 m. birželio 29 d. Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPMA) tapo Praktikų tinko Europos vystomajam bendradarbiavimui (angl. Practitioners‘ Network for European Development Cooperation) (toliau – PT) nare. Šio tinklo nariaikurių šiuo metu  16,yra Europos Sąjungos (toliau – ES) agentūros, kurios įgyvendina ES finansuojamas vystomojo bendradarbiavimo ir kitas ES išorės veiksmų programas pasaulyje. Agentūros šio tinklo rėmuose glaudžiai dirba su Europos Komisijos Vystomojo bendradarbiavimo direktoratu (angl. DG DEVCO), kuris tinkle dalyvauja stebėtojo teisėmis.  Ši neformali platforma suburia agentūrų atstovus  suteikdama galimybę stiprinti bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką, dalinantis informacija bei sukaupta patirtimi.  

PT veiklos pagrindas yra aktyvus narių įsitraukimas. Pagrindinis valdymo organas yra Generalinė asamblėja, kurios metu išrenkama tinklo valdymą metams perimanti įgyvendinanti organizacija. Š.m. gegužės mėnesį Expertise France pirmininkavimą perdavė AECID, Ispanų vystomojo ir tarptautinę politiką įgyvendinančiai organizacijai.

CPVA stebi visų penkių tinklo darbo grupių veiklą, tačiau aktyviausiai  įsitraukia į veiklas, susijusias su projektų ir programų įgyvendinimo reglamentavimu (angl. Working Group „Contractual, Financial Framework“), kurios suteikia galimybę betarpiškam bendravimui ir komunikacijai tarp tinklo narių ir atitinkamų EK direktorato skyrių, kuriose vyksta diskusijos apie viešo sektoriaus efektyvesnį įtraukimą į ES finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimą.  

PN biudžetą sudaro kasmetiniai narių įnašai. CPVA kasmetinis įsipareigojimas tinklui yra  5000 EUR.

Daugiau informacijos apie tinklą: http://www.dev-practitioners.eu/

Palikti atsiliepimą
En