Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

2013 m. gruodžio 19 d. EK sprendimas Nr. C(2013)9527 kuriuo išdėstomos ir patvirtinamos finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, kurias dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo turi atlikti Komisija, nustatymo gairės

Vidaus saugumo fondas 2014-2020 m.
Paskelbtas:
2018-02-21
Tipas:
Reglamentas
Rūšis:
Išlaidų deklaravimas

2013 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintos Rekomendacijos dėl Komisijos finansinių pataisų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement).

Palikti atsiliepimą
En