Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

07.1.1-CPVA-V-906 Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose

 

REGIONINĖ PLĖTRA

07.1.1-CPVA-V-906
Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Priemonės tikslas – padidinti neformalaus švietimo (mokymo plaukti, nardyti), sveikos gyvensenos ir laisvalaikio paslaugų prieinamumą tikslinės teritorijos gyventojams ir sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje, skatinant vidinę miestų plėtrą, efektyvų išteklių panaudojimą.

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
  • Daugiafunkcinės socialinės infrastruktūros, skirtos neformaliam švietimui, sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui, sukūrimas formuojant naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus, įskaitant apleistos infrastruktūros konversiją;
  • Apleistos viešosios infrastruktūros ir (ar) teritorijos konversija, sukuriant ar atnaujinant infrastruktūrą, skatinančią užimtumą, sveiką gyvenseną ir (ar) vietos gyventojų bendruomeniškumą ir didinančią neformalaus švietimo, kultūros ir (ar) laisvalaikio paslaugų prieinamumą;
  • Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui ir (ar) viešųjų paslaugų pasiekiamumui, atnaujinimas ir (ar) sukūrimas - teritorijos išvalymas, įskaitant savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių griovimą, žaliosios infrastruktūros atnaujinimas ir (ar) sukūrimas; inžinerinių tinklų nutiesimas ir (ar) atnaujinimas; miestų privažiavimų įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra, įskaitant jų jungtims reikalingus statinius; automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra; viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra - priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su viešojo transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos gerinimo (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo saugą gerinančių priemonių, eismo reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas); mažosios architektūros atnaujinimas ir (ar) sukūrimas.
  • Vešųjų erdvių modernivazimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus;
  • Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažąją architektūrą, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą. 
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Tikslinių teritorijų savivaldybių administracijos.

Aktualūs dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Jurgita Bartkevičienė

Jurgita Bartkevičienė

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  j.bartkeviciene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 251 4393

Palikti atsiliepimą
En