Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.3-CPVA-V-610 Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas

 

SVEIKATOS APSAUGA IR GEROVĖ

08.1.3.-CPVA-V-610
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio, sudarančio prielaidas gerinti kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinių teritorijų gyventojams plėtojimas ir tobulinimas, apimant antrinio ir (ar) tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas kardiologijos srityje teikiančių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimą.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio ir (ar) tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines kardiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytos Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4 priede.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Valstybės projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Informacija ruošiama

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Neringa Žemaitienė

Sveikatos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė

far fa-envelope n.zemaitiene@cpva.lt

far fa-phone 8 5 250 4880+370 656 24800

Palikti atsiliepimą
En