Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 "Paslaugų centrai vaikams"

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2020-09-14

Mokymai pareiškėjams:

2020-08-04

Aktualūs dokumentai:

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos forma (patikslinta)

Pareiškėjų dėmesiui! Pakeista paraiškos forma projektams, teikiamiems pagal priemonę 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“. Paraiškos formoje pakeistas siektinų rodiklių sąrašas. Prašome naudoti aktualią paraiškos formą.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Aprašo priedas Nr.1

Aprašo priedas Nr.2

Aprašo priedas Nr.3

Informacija apie aplinkosauginius reikalavimus

Pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika 2016-05-09

Pajamų metodika priedas Nr. 1

Partnerio deklacija

PVM klausimynas

Mokymų pareiškėjams medžiaga

Mokymų transliacijos nuoroda

Planuojama finansavimo suma

iki 14 117 648,00 Eur

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Remiamos veiklos

Numatoma kurti naujus arba plėsti esamus paslaugų centrus (centrų infrastruktūrą), kuriuose būtų kompleksiškai pagal poreikį teikiamos paslaugos, kurių šiuo metu trūksta arba kurios ribotai prieinamos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams:

  • bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos;
  • ankstyvosios reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia;
  • įvairių terapijų, logopedo, psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos ir kitos specializuotos paslaugos ir (ar) moksliškai pagrįstos metodikos;
  • specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos;
  • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugos, konsultavimas dėl specialiojo ir neformalaus ugdymo raidos sutrikimų turintiems vaikams bei neformalaus ugdymo paslaugos vaikams su negalia (tiek, kiek šios paslaugos reikalingos teikiant aukščiau nurodytas paslaugas)

Galimi pareiškėjai

Viešieji juridiniai asmenys
 

 

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

3 500 000,00 Eur

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjų dėmesiui! Vadovaujantis Aprašo 47 punktu, pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 49 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Informuojame, kad tik tuo atveju,  jei DMS neveikia ir tik el. paštu r.carik@cpva.lt pateikus įrodymus CPVA, CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama CPVA tinklalapyje www.cpva.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt

! CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.

Kontaktai

Rūta Carik, Struktūrinių fondų ir investicijų programos Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, 

r.carik@cpva.lt, tel.: 8 5 210 74 81.

Finansavimo tikslas

Gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

Dažnai užduodami klausimai

Ar pagal PFSA 19 punktą 3 metų socialinių paslaugų ir kitos pagalbos vaikams ir (ar) neįgaliesiems teikimo patirtį turi turėti ir pareiškėjas ir partneris? Ar tik vienas iš jų (t.y. pareiškėjas arba partneris)?

Atsakymas: 3 metų socialinių paslaugų ir kitos pagalbos vaikams ir (ar) neįgaliesiems teikimo patirtį turi turėti abu, t.y. ir pareiškėjas ir partneris.

Palikti atsiliepimą
En