Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

12.0.2-CPVA-V-203 ES fondų investicijų vertinimas

 

TECHNINĖ PARAMA

12.0.2-CPVA-V-203
ES fondų investicijų vertinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Užtikrinti ES fondų investicijų vertinimą“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Poveikio vertinimai:

  • 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio vertinimai;
  • 2014–2020 metų ES fondų investicijų poveikio strateginiams tikslams ir horizontaliesiems principams bei prioritetams vertinimai;
  • veiksmų programos prioritetų poveikio vertinimai;
  • 2014–2020 metų ir būsimojo laikotarpio ES fondų investicijų poveikio Lietuvos ūkio plėtrai ir atskiriems ūkio sektoriams vertinimai;

Įgyvendinimo vertinimai:

  • veiksmų programos įgyvendinimo pažangos (tarpiniai) vertinimai;
  • veiksmų programos rodiklių vertinimai;
  • veiksmų programos administravimo ir valdymo efektyvumo vertinimai;
  • vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus organizuoja ministerijos ir vadovaujančioji institucija, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 4.16.5.3 ir 6.12 papunkčiuose pavesta organizuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus;
  • vertinimo gebėjimo stiprinimo priemones įgyvendina vadovaujančioji institucija.

Justina Strylienė

Techninės paramos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  j.stryliene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 243 16 12, +370 685 80172

Palikti atsiliepimą
En