Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.1-CPVA-R-407 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

 

UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ SANGLAUDA

08.1.1-CPVA-R-407
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
  • socialinės globos namų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra bendruomenėje;
  • nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros (pavyzdžiui, savarankiško arba grupinio gyvenimo namų, nakvynės namų, dienos centrų, psichosocialinės pagalbos ar socialinės reabilitacijos įstaigų) pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių neapima neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichinę negalią, ir likusių be tėvų globos vaikų socialinės globos namų pertvarkos procesas, plėtra.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Savivaldybių administracijos;
  • savivaldybių biudžetinės įstaigos;
  • viešosios įstaigos;
  • asociacijos;
  • religinės bendruomenės ar bendrijos;
  • labdaros ir paramos fondai.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Regionų projektų sąrašas
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Socialinės apsaugos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Auksė Šuliauskaitė

Socialinės apsaugos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  a.suliauskaite@cpva.lt
far fa-phone  8 5 274 8714+370 609 98963

Palikti atsiliepimą
En