Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškas

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2020-06-22

Aktualūs dokumentai:

Planuojama finansavimo suma

30 000 eurų

Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas. Paraiška gali būti atmetama, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams. Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Remiamos veiklos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema“ įgyvendinti.

Daugiau informacijos čia.

Galimi pareiškėjai

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2020 m. birželio 22 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 659 96976  ir elektroniniu paštu [email protected]

Finansavimo tikslas

1. Supažindinti Lietuvos visuomenę su šiandienos iššūkiais, su kuriais susiduria besivystančios ir išsivysčiusios šalys, siekdamos įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslus, įskaitant aplinkosaugą, kovą su skurdu, paramą žmogaus teisėms, lyčių lygybės ir demokratijos skatinimą.

2. Kuo daugiau žmonių supažindinti su Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslais ir vystomojo bendradarbiavimo svarba bei nauda, skatinant visuomenę palaikyti šią veiklą ir į ją įsitraukti.

Įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2020-07-01 iki 2020-11-15 (priklausomai nuo suplanuotų veiklų, sutartis gali būti pasirašyta ilgesniam laikotarpiui).

Palikti atsiliepimą
En