Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Pajamų stebėsenos instrukcija

ES fondų investicijos 2014-2020 m.
Paskelbtas:
2019-08-09
Tipas:
Metodinės rekomendacijos
Rūšis:
Instrukcijos

Šia instrukcija siekiama parodyti, kaip atliekama Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų pajamų priežiūra galutinių mokėjimo prašymų tikrinimo metu. Šioje instrukcijoje pateikiamos gairės, padedančios CPVA darbuotojui nuspręsti, ar projektas priskirtas tinkamai projektų grupei, patikrinant galutiniame mokėjimo prašyme pateikto žymėjimo teisingumą, ar turi būti prašoma projekto vykdytojo papildomos informacijos, kad būtų galima tinkamai atlikti projekto pajamų priežiūrą ir pan.

Instrukcijos priedas Nr.1 pildomas kai įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti ir pajamų stebėsena atliekama 3 metus po projekto finansavimo pabaigos

Instrukcijos priedas Nr.2 pildomas kai:

  • Projektas yra bendrai finansuojamas iš ERPF ar Sanglaudos fondo ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija (≤) 1 000 000 eurų
  • Projektas yra bendrai finansuojamas iš ESF lėšų

ir projekto įgyvendinimo metu, t. y. nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, sukurtu turtu buvo vykdoma veikla, iš kurios buvo gaunamos pajamos.

Palikti atsiliepimą
En