Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Planuojama finansavimo suma

13 079 745,70

Atrankos būdas

projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

kompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje.

Galimi pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos ir universitetų ligoninės.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 000 000,00

Paraiškų pateikimo būdas

paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.

Kontaktai

Gitana Cieminienė

Struktūrinių ir investicijų fondų II departamento Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė 

g.cieminiene@cpva.lt, tel. 8 5 251 43 82

Finansavimo tikslas

skatinti mokslo ir studijų institucijas ir universitetų ligonines vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Palikti atsiliepimą
En