Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Dokumentai

Rasta rezultatų: 48

Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programos veiksmų įgyvendinimo planas

Filtruoti pagal tipą::Teisės aktai Filtruoti pagal rūšį::VSF reglamentuojantys teisės aktai Data:2018-10-11 Dokumentų:1

VSF projektų paraiškų teikimas ir vertinimas

Filtruoti pagal tipą::Metodika Filtruoti pagal rūšį::Atmintinė Data:2018-08-30 Dokumentų:1

VSF projektų išlaidų tinkamumas ir biudžetas

Filtruoti pagal tipą::Metodika Filtruoti pagal rūšį::Išlaidų deklaravimas Data:2018-08-30 Dokumentų:1

Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo taikymo metodika

Filtruoti pagal tipą::Metodika Filtruoti pagal rūšį::Teisės aktai Data:2018-08-30

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Vidaus saugumo fondo reikalavimams, patvirtintos 2018 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-426

Filtruoti pagal tipą::Teisės aktai Filtruoti pagal rūšį::VSF reglamentuojantys teisės aktai Data:2018-06-18 Dokumentų:1

CPVA direktoriaus įsakymas dėl VSF formų

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Teisės aktai Data:2018-05-23 Dokumentų:3

Policijos departamento supaprastinto STS išlaidų apskaičiavimo ir deklaravimo metodika (taikoma nuo 2016-01-01 patirtoms išlaidoms)

Filtruoti pagal tipą::Metodika Filtruoti pagal rūšį::Išlaidų deklaravimas Data:2018-04-25 Dokumentų:2

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-1078 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-170 „Dėl Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų, skirtų projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Filtruoti pagal tipą::Teisės aktai Filtruoti pagal rūšį::VSF reglamentuojantys teisės aktai Data:2018-02-21 Dokumentų:1

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2018-02-21

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2018-02-21
1 2 3 4 5
Palikti atsiliepimą
En